Danny Pronk
designline-sosecure.svg

Danny Pronk heeft een academische achtergrond in internationale betrekkingen en krijgswetenschappen en jarenlange praktijkervaring op het gebied van inlichtingen en veiligheid. Nadat hij eind jaren negentig zijn loopbaan startte als inlichtingenofficier bij de Koninklijke Luchtmacht, was hij bijna 20 jaar werkzaam bij de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. 

In dienst van de AIVD was hij senior analist bij de Directie Inlichtingen Buitenland en docent analysetechnieken bij de AIVD Academie. In dienst van de MIVD werkte hij in verschillende management- en analysefuncties en was hij docent inlichtingen- en veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Als briefer/analist was hij kort na de eeuwwisseling betrokken bij verschillende internationale crises en gebeurtenissen, zoals de terroristische aanslagen op 11 september 2001, de kwestie Irak en massavernietigingswapens, en de ontwikkelingen in Afghanistan. Daarnaast heeft hij gewerkt als stafofficier inlichtingen in een VN-vredesmissie en was hij hoofd van de Nationale Inlichtingen Cel (NIC) in Afghanistan.

Hij is als teamleider betrokken geweest bij de oprichting van een team dat gericht was op het bestrijden van Improvised Explosive Devices (IED’s). Als bureauhoofd was hij bij de MIVD verantwoordelijk voor het onderzoek naar militair-technologische ontwikkelingen in China en Rusland en voor de laatste stap in de inlichtingencyclus, de rapportage. In die laatste rol was hij onder meer betrokken bij de bestrijding van Islamitische Staat in Irak en Syrië, de missies in Afghanistan en Mali en het conflict in Oekraïne. Daarnaast stond hij aan de basis van de harmonisatie van de inlichtingenrapportages met de AIVD en nam hij het initiatief tot een wekelijkse inlichtingensamenvatting voor de Raad Veiligheids- en Inlichtingendiensten (RVI).

Na een overstap in 2019 naar het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, was hij onder meer betrokken bij het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Rijksbrede horizonscans en risicoanalyses op het gebied van de nationale veiligheid uitvoert. Ook was hij veelvuldig aanwezig in de media om veiligheidsvraagstukken te duiden voor een breed publiek.

Sinds hij werkzaam is bij SoSecure geeft hij les over inlichtingen- en veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland, (contra)spionage en inlichtingenanalysetechnieken. Hij adviseert organisaties in de publieke en private sector over informatiegestuurd werken en over de methodieken om dreigingsinformatie te verzamelen, verwerken, en verspreiden. Hij geeft daarnaast les aan universiteiten in binnen- en buitenland en het Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut (DIVI). Hij is beschikbaar als commentator en duider in de media over actuele inlichtingen- en veiligheidskwesties in binnen- en buitenland.

d-pron-het-team-sosecure

Scroll naar boven