« Terug naar overzicht

Linguïstisch profileren the next step in Predictive Profiling!

Deception Profiling.pngokt 2022

De enthousiaste reacties van de deelnemers uit onze vorige Predictive Profiling opleiding hebben ons zonder twijfel laten besluiten dat Linguïstisch profileren een waardevolle toevoeging is aan de pos-hbo opleiding Predictive Profiling. In deze blog zetten wij uiteen wat Linguïstisch Profing is, wie de enthousiaste docent Mevr. Jessica Verhagen is en waarom Linguïstisch Profiling een waardevolle toevoeging is aan de opleiding.

bill-clinton-910173_1280

Wat is Linguïstisch Profiling?

Linguïstische analyse van schriftelijke verklaringen en verbatim uitgewerkte audiobanden van verhoren van getuigen en/of verdachten is de basis. In een verklaring is heel veel informatie te vinden, veelal een mix van waarheden, halve waarheden en onwaarheden. De spreker gebruikt op belangrijke momenten opmerkelijke woorden, ze ‘verspreken’ zich soms. We zijn in het dagelijks leven geneigd om te horen wat we denken dat de ander bedoelt. Versprekingen corrigeren we automatisch. Linguïstisch profileren neemt echter elk woord letterlijk, een verspreking is in deze techniek een plek in de verklaring waar de spreker iets achterhoudt, dat relevant is, een verhaal heeft gemaakt dat niet geheel waar is of een hele onwaarheid, een leugen. Met Linguïstisch profileren probeer je de leugens en/of onwaarheden die in teksten verstopt zitten, te achterhalen door de opmerkelijk woorden te analyseren. Het gaat dan om het horen wat de ander letterlijk zegt, waarbij de opvallende woorden in verklaringen, die wijzen op misleiding of misinformatie, nader uitgevraagd kunnen worden.

Waarom werkt de methodiek?

Liegen kost heel veel energie, dat kun je terugzien in geschreven tekst en in verbale uitingen. Als je bijvoorbeeld let op het tijdpad in een leugenachtige verklaring, valt vaak op dat de tijd niet stabiel verloopt, maar soms versnelt en soms vertraagt. Ook zijn de exacte woorden die iemand gebruikt een belangrijke aanwijzing: veranderen de woorden die gebruikt worden ten aanzien van eenzelfde zaak of subject, dan is op die plek en tijd de relatie veranderd. Een mooi voorbeeld is als Clinton zegt “I did not have sexual relations with that woman”. Het is opmerkelijk dat hij de stagiaire Monica, die hij goed kende, ineens ’that woman’ noemt. Hij distantieert zich letterlijk van Monica, door de zin te beginnen met Ik en te eindigen met haar, daar zit een hele serie woorden tussen. Hij is daarmee bezig te verdoezelen dat er iets is voorgevallen, wat hij niet van plan is toe te geven maar verspreekt zich. 

Wie is linguïstisch profiler Jessica Verhagen?

Jessica Verhagen is een ervaren psycholoog, profiler en criminoloog. Ze heeft Sociaal- en Organisatiepsychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna heeft ze zich gespecialiseerd door criminologie te studeren en ze is een Certified (Predictive) Profiling Expert (CPE). Daarnaast is zij tevens linguïstisch profiler en auteur. Jessica is gedurende ruim 14 jaar zowel lid als ook de nationaal toezichthoudend psycholoog (NSP) van Mensa Nederland geweest. Naast eerder werk als lifecoach, selectiepsycholoog, vertrouwenspersoon en mediator, maakt ze zich sterk voor de belangen van vrouwen. 

Al deze kennis heeft ze gedurende ruim 20 jaar ingezet in diverse functies bij de overheid, waaronder 14 jaar bij het ministerie van Defensie als (hoofd) ongevalsonderzoeker en -analist op het gebied van arbo, milieu, bedrijfsveiligheid, beveiliging en integriteit. Momenteel is zij lector bij onderzoekscollectief bureau Dupin, waar de cold case van Marja Nijholt wordt onderzocht door burgers. Daarnaast werkt zij sinds 2020 in de functie van linguïstisch profiler als politievrijwilliger bij de politie Den Haag, team Cold case en vermiste personen.

Jessica Verhagen

Waarom is Linguïstisch Profiling een waardevolle toevoeging aan Predictive Profiling? 

Linguïstisch profileren is een methode om achter de waarheid van een verhaal te komen. Er zijn meerdere methodes van verbale analysemethoden in zwang. Scientific Content Analysis, de techniek die Jessica gebruikt, is ontwikkeld door de Mossad. Het wordt ook gebruikt bij o.a. de FBI, de U.S. Army Military Intelligence, de Royal Canadian Mounted Police, de Royal Australian Police College en Belgische Politiescholen. Een andere methode is CBCA, dat is ontwikkeld om kinderen te ondervragen die een melding of aangifte doen in een zaak over seksueel geweld en misbruik. 

Alle methoden baseren hun aanpak allemaal op de taalkundige signalen: door het analyseren van de exacte woorden die mensen gebruiken om situaties of zaken te beschrijven, wordt informatie verkregen of misleiding gedetecteerd. Kortom: waar in hun getuigenis liegt men en waarover? Al deze technieken zijn slechts een hulpmiddel, bedoeld om op de punten die met deze techniek zijn opgevallen, met doorvragen de waarheid te achterhalen. 

Predictive Profiling richt zich natuurlijk op gesprekken maar juist deze verbreding in de wereld van geschreven tekst laat zien dat er overkoepelende methodieken zijn die grotendeels op dezelfde wetenschap is gebaseerd, om intenties van kwaadwillenden te achterhalen. Dit zorgt voor extra verbreding en verdieping in de post-hbo opleiding Predictive Profling

Tot slot

SoSecure verwelkomt Jessica Verhagen in de post-hbo opleiding Predictive Profiling. Wij hopen dat de volgende cursisten even enthousiast zijn over haar college als wij waren en kijken uit naar het college in december. 

Heeft u interesseom de post-hbo opleiding Predictive Profiling te gaan volgen? Laat het ons weten en neem direct contact op met info@sosecure of bel 030-4100301. Of schrijf u direct in via de website.

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven