« Terug naar overzicht

Institutioneel extremisme en accelerationisme in de nieuwe post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme (RTE)

SoSecure anti overheidsextremisme.jpgmrt 2023

Vandaag is bij SoSecure  de 10e leergang van de post-hbo register opleiding Radicalisering en Terrorisme gestart. Samen met een enthousiaste groep deelnemers zijn wij (Abdelhak en Willem Leeuwenkamp) begonnen op de eerste lesdag met het spreken over interessante thema’s en ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en terrorisme. We hebben denkbeelden vergeleken, aannames bekeken en gediscussieerd over de thematiek.

In de komende weken worden de verschillende onderwerpen op het gebied van (Contra)-terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) door ons en de gastdocenten verder uitgediept. Maar er worden ook nieuwe onderwerpen in de opleiding aangeboden.

Actualiseren in de opleiding radicalisering en terrorisme

Om onze opleiding actueel te houden en aan te laten sluiten op de laatste trends, monitoren onze docenten de nieuwe tendensen op het gebied van activisme, extremisme en terrorisme. Bij elke opleiding kijken we daarom naar de laatste trends en interessante publicaties voor de cursisten. Samen met onze docenten is gekozen om in deze opleiding extra aandacht te besteden aan de onderwerpen accelerationisme en anti institutioneel extremisme / anti overheidsextremisme.

Juist het up to date houden vinden wij belangrijk om als zodanig onze opleiding dynamisch aan te laten sluiten op de actualiteit. 

Wil je meer lezen en weten over accelerationisme en anti institutioneel extremisme lees dan de blogs over deze onderwerpen op onze website. 

Opleiding terrorisme Radicalisering klein

De AIVD heeft op 25 mei 2023 een interessant kennisdocument anti-institutioneel extremisme: een ernstig dreiging voor de demoncratische rechtsorde?

Deze publicatie gaat over de opkomst van anti-institutioneel extremisme in Nederland. De brede verspreiding van het wereldbeeld dat een kwaadaardige elite mensen wil onderdrukken, tot slaaf wil maken of vermoorden, vormt waarschijnlijk op langere termijn een dreiging voor de democratische rechtsorde van Nederland.

Kennissessie rechts-extremisme

Er is grote belangstelling voor accelerationisme en anti institutioneel extremisme en hierdoor hebben wij besloten om daar specifieke aandacht aan te geven. Er zal medio mei 2023 een kennissessie worden aangeboden (als eerste voor de cursisten die de opleiding radicalisering en terrorisme hebben gevolgd) over het onderwerp accelerationisme. Binnenkort op de website van SoSecure meer informatie hierover, wil je alvast op de wachtlijst dan ben je uiteraard van harte welkom , geef je dan snel op via de website of stuur een email naar info@sosecure.nl. Wij zorgen dat je op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen.  

Wat is accelerationisme?

Het extreemrechtse gedachtegoed waarbij het creëren of versnellen van chaos wordt nagestreefd, om zo een rassenoorlog en de vervanging van de democratie door een witte etnostaat te bespoedigen. (bron NCTV) 

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Op de website van de NCTV staat accelerationisme uitgelegd.

https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn/definities-gebruikt-in-het-dtn

Wat is anti-institutioneel extremisme of anti overheidsextremisme?

Anti-institutioneel extremisme is een fenomeen waarbij personen en groepen zich vanuit ideologisch motief specifiek richten tegen democratische instituties en processen, en daarbij bereid zijn om (niet) gewelddadige activiteiten te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen. (Bron AIVD)

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Op de website van de AIVD staat anti-institutioneel extremisme of anti overheidsextremisme uitgelegd.

https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme/anti-institutioneel-extremisme

De opleiding radicalisering en terrorisme, de 10e editie.

De groep die de opleiding volgt bestaat uit een gevarieerde groep cursisten vanuit het Ministerie van Defensie, Politie, Dienst Terugkeer & Vertrek, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA), ABN Amro bank en private bedrijven. Deze gevarieerde samenstelling zorgt altijd voor een inspirerende dynamiek, waarbij we met elkaar praktijkvoorbeelden delen uit de verschillende werkomgevingen. Juist deze diverse groep geeft de opleiding radicalisering en terrorisme voor eenieder dat extra’s.

In de opleiding doceren verschillende praktijkdeskundigen en wetenschappers over de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van CTER. We staan stil bij het proces van radicalisering en de grenzen tussen activisme en extremisme en terrorisme, de verwevenheid van verschillende stromingen en ideologieën.

Wij kijken uit naar de volgende lessen!

Wilt u meer weten over de opleiding Radicalisering en Terrorisme, of wilt u zich direct inschrijven?  

Neem gerust contact op met Willem Leeuwenkamp op info@sosecure.nl

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven