« Terug naar overzicht

Prinsjesdag 2023: Investeer in de bescherming van de democratische rechtstaat en in uzelf!

Prinsjesdag.pngsep 2023

Op Prinsjesdag 2023 kondigde de regering aan dat ze aanzienlijk zal investeren in de bescherming van de democratische rechtsstaat. De georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een ernstige impact op de samenleving, met name voor de beschermers van de rechtsstaat zoals journalisten en advocaten, die bedreigd worden door criminelen. Het kabinet wil ervoor zorgen dat zij vrij hun werk kunnen blijven doen en zal daarom aanzienlijke middelen toewijzen aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Om de democratische rechtsstaat te beschermen, zal het kabinet structureel €112 miljoen extra investeren in het verbeteren en uitbreiden van het systeem voor bewaking en beveiliging.

De aanpak rust op vier pijlers: het voorkomen dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit belanden, het verstoren van het verdienmodel en het doorbreken van criminele netwerken, het bestraffen van daders, en het beschermen van de mensen die zich dagelijks inzetten in de frontlinie van de aanpak. Daarnaast erkent de regering de voortdurende digitale dreiging van criminelen en andere landen en draagt ze het belang uit om de ingezette Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 voort te zetten en uit te voeren, om risico's voor burgers en organisaties te beperken.

Proactief dreigingsmanagement: expertise en handelingsperspectief voor de veiligheidsprofessional

Voor veiligheidsprofessionals is het van belang dat zij de juiste kennis hebben om proactief op bedreigende situaties te kunnen anticiperen zodat ze effectieve beveiligingsmaatregelen kunnen implementeren.

In de post-hbo opleiding Methodiek Dreigingsinschatting leert u vanuit een transparante methodiek dreigingsinschattingen maken voor uw organisatie, van het object, de persoon, of de diensten. In de opleiding leert u onder meer:

 • Informatiebronnen selecteren en raadplegen en u leert informatieopdrachten uitzetten bij relevante partners of stakeholders;
 • Gegevens te analyseren, interpreteren en het management adviseren over te volgen strategieën en maatregelen vanuit de ingeschatte dreiging;
 • Informatie duidelijk en helder presenteren in een rapportage en deze over te brengen op anderen middels een presentatie;
 • De situatie vanuit de verschillende rollen en actoren van het stelsel bewaken van personen te bekijken en hierop anticiperen;
 • De relevante wet- en regelgeving toe te passen en justitiële bestuurlijke en politieke verhoudingen en verantwoordelijkheden te herkennen;
 • De eigen kwaliteit en vakdeskundigheid als dreigingsinschatter verbeteren, mede door werkervaring effectief om te zetten in toekomstig handelen;
 • Een eigen standpunt in te nemen en beargumenteerd te verdedigen en kritiek te geven en ontvangen op zijn werk en dat van anderen.
 • Over psychosociale factoren en de daarbij horende risico’s en afwegingen bij het juist inschatten van een dreiging;
 • Over valkuilen bij het inschatten en analyseren van informatie;
 • Actuele- en toekomstige bedreigingen zoals de dreiging vanuit statelijke actoren, criminele samenwerkingsverbanden, insider threat, cyber dreigingen en bijbehorende modus operandi.
 • De dreigingsinschatting aan de eisen/format op te zetten, voor de eenduidigheid van een inschatting. Deze is daardoor integraal te gebruiken door publiek- private instellingen. 

 dreigingsinschatting

Leer Dreigingen inschatten met onze Post-hbo opleiding. Schrijf u nu in!

De eerstvolgende post-hbo opleiding Methodiek Dreigingsinschatting gaat op 16 november 2023 van start. U kunt zich via deze link direct inschrijven voor de opleiding. Wilt u zich eerst inlezen? Vraag dan een gratis kennisdocument aan over de methodiek. U krijgt hiermee direct een overzichtelijk beeld van de toegepaste methodes en onderwerpen in de methodiek. 

Wilt u meer weten over deze opleiding of over onze consultancydiensten op het vlak van inlichtingenanalyse en Bewaken en Beveiligen? Neem dan contact op met Willem Leeuwenkamp via info@sosecure.nl.

 

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven