« Terug naar overzicht

Opleiding beveiliging SoSecure

Nieuwsbericht-2-SoSecure.jpgnov 2020

Onderwijsinspectie: 'Er is niets wat beter moet bij SoSecure'

Wat zijn wij TROTS op de conclusie van het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van ons onderwijs en daar drinken we op. Door hard te werken aan elk onderdeel van onze MBO-2 beveiligingsopleiding en het keuzedeel Proactief Beveiligen & Predictive Profiling hebben wij dit resultaat behaald. Naar aanleiding van dit prachtige resultaat werd de directeur van SoSecure, Leen van der Plas, geïnterviewd waar hij zijn mening geeft over het onderzoek van de onderwijsinspectie en het beveiligingsonderwijs in Nederland. Maar ook hoe je als bedrijf of als student erachter komt of een onderwijsinstelling goed of onvoldoende kwaliteit levert in het beveiligingsonderwijs. Dat zou je toch willen weten, maar de realiteit is vaak anders.

SoSecure beveiligingsopleiding.jpg

Interview met Leen van der Plas

" Er is niets dat beter moet bij SoSecure "

Dat is nogal een stevig statement, kunt u uitleggen wat hierachter zit?

Wij doen er alles aan om onze studenten zo persoonlijk en goed mogelijk te begeleiden bij het behalen van het beveiligingsdiploma. Dat is natuurlijk vanuit ons opleidingsinstituut SoSecure Academy en commercieel belang makkelijk gezegd. In de uitvoering moet je het altijd maar eerst eens voor jouw studenten bewijzen, mooie praatjes doen anderen maar.

Je kunt als privaat opleidingsinstituut prima je eigen kwaliteit bepalen, zonder dat daar iemand een oordeel over kan geven. De eigen opleidingen kunnen enthousiast en professioneel in elkaar gezet zijn door vakbekwame mensen. Onderwijs maken op een specifieke doelgroep MBO beveiligers is echt een ander vak. Bij het beveiligingsdiploma wordt de kwaliteit van het onderwijs namelijk getoetst en gemeten door de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie is onafhankelijk en puur en alleen belast met het onderzoeken van de kwaliteit van het onderwijs.

Juist dat en de zorg voor de studenten geven je als erkende onderwijsinstelling een grote verantwoordelijkheid naar de student toe en naar de eigen organisatie. De studenten geven je het vertrouwen om hen op te leiden naar een geldig en waardevol mbo diploma niveau 2 en dan is zorgvuldig omgaan met de onderwijsprocessen van groot belang. Je zult het onderwijs maar niet op orde hebben en de diploma's van jouw onderwijsinstelling worden ongeldig verklaart door de onderwijsinspectie, dan heb je echt wat uit te leggen en het vertrouwen is dan ook volledig weg.

Daarom ben ik ook zo enorm trots op iedereen die zich binnen SoSecure heeft ingezet om dit resultaat te bereiken. Er gaat veel tijd en energie zitten in de kwaliteitsontwikkeling en -borging van de beveiligingsopleiding. Ik wil toch in het bijzonder Marit Rutten bedanken, omdat zij zich in een betrekkelijk korte tijd de complexiteit van het mbo dossier heeft meester gemaakt. Maar ook de vertaling naar een eigen onderwijsvisie heeft gemaakt en zeer accuraat is in het contact met de studenten. Al die tijd en energie heeft zich allemaal uitbetaald in een grootste waardering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Zij hebben in het audit rapport geplaatst: Er is niets wat beter moet bij SoSecure, vandaar!

Kunnen bedrijven en studenten erachter komen hoe de opleiding en het opleidingsinstituut scoren op de kwaliteit van het onderwijs?

Ja, dat is een hele goede vraag. Als je als student of bedrijf zoekt naar een opleidingsinstituut om de opleidingen onder te brengen, dan wil je toch eerst weten hoe dat alles gewaardeerd wordt voordat je jezelf gaat inschrijven? Je gaat je geld toch niet uitgeven aan een bedrijf dat een rommeltje maakt van zijn opleiding? Gelukkig kun je een keuze maken waar je de opleiding gaat volgen, dan doe je dat toch bij een bedrijf dat goed staat aangeschreven.

Het gekke is dat van deze beoordeling bijna geen gebruikt wordt gemaakt, wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp. Waarschijnlijk weten de mensen niet waar zij deze onafhankelijke beoordelingen van de onderwijsinstelling kunnen terugvinden. De beoordeling van de beveiligingsopleidingen wordt gemaakt door de onderwijsinspecteurs werkzaam bij het ministerie van onderwijs cultuur en wetenschappen, daarom zijn de audits onafhankelijk. Alle auditrapporten van de opleidingsinstituten die het beveiligingsdiploma mogen geven zijn openbaar en staan gewoon op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en wetenschappen.

Kijk op : https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
En toets de naam in van de onderwijsinstelling waar je geïnteresseerd in bent om een opleiding te gaan volgen.

Wij zien de laatste tijd een stijgende vraag om beveiligingsbedrijven te ondersteunen in het opleiden van beveiligers. In ons kennismakingsgesprek vraag ik dan of zij zich hebben georiënteerd op de kwaliteit van het opleidingsinstituut of dat zij af gaan op mooie gepolijste verkoopverhalen of alleen een lage prijs? Ook goed maar dan moet je ook niet zeuren als het fout afloopt met de diplomering. De meeste beveiligingsbedrijven weten vaak niet eens waar zij een objectieve toetsing van de onderwijsinstelling kunnen vinden. Ik verwijs deze beveiligingsbedrijven dan naar de website van het Ministerie van Onderwijs en adviseer om de rapporten over de onderwijsinstellingen goed te lezen en dan pas een keuze te maken voor een onderwijsinstelling. https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen

Als er niets beter moet, wat gaat SoSecure dan nu doen om nog beter te worden?

Beveiligingsonderwijs is in een dynamische fase en het is voor ons als onderwijsinstelling een continu proces om te verbeteren. Kritisch blijven naar elk onderdeel van de opleiding door je de vraag te stellen wat zou beter kunnen. Vervolgens dit intern te bespreken en er ook echt iets mee te doen. Wij hebben bijvoorbeeld laatst het leerboek Proactief Beveiligen en Predictive Profiling voor het keuzedeel Proactief beveiligen geschreven. Het leerboek Proactief Beveiligen en Predictive Profiling wordt nu gebruikt op diverse ROC's en bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en uiteraard ook in onze eigen opleiding ;-).

Nu schrijven wij samen met een aantal ROC's een praktijkwerkboek om proactief beveiligen en Predictive Profiling in de beroepspraktijk te gebruiken. Hierdoor kunnen zij zelf ervaren hoe zij deze proactieve beveiligingsmethodiek kunnen toepassen. Predictive Profiling moet je vooral zelf ervaren en evalueren om beter te worden. Een keer per kwartaal evalueren wij binnen onze organisatie onze onderwijsprocessen en laten ons informeren door de ervaringen van onze studenten. Dat is waardevol omdat op deze wijze de ervaring van de student gecombineerd wordt met het onderwijsproces.

Wat ging goed en wat kan beter. Wij proberen in de schoenen te gaan staan van de student en te ervaren wat hij of zij meemaakt. Het is net als Predictive Profiling, kruip in de huis van de tegenstander maar dan in de huid van de student.

Waar wij ons in 2021 op gaan richten is in samenwerking met onze eigen onderwijskundigen door een elearning onderwijsprogramma opzetten. Dezen samenwerking met onderwijskundigen is in deze vorm uniek in Nederland, ook dat is weer een kwaliteitsimpuls waar onze studenten hun voordeel mee gaan doen.

Wat zijn volgens u de ontwikkelingen in het beveiligingsonderwijs?

Ik heb geen glazen bol maar heb wel een visie op het beveiligingsonderwijs. Een onderdeel daarvan is en dat zal zeker niet verrassend zijn komend uit de mond van SoSecure, Predictive Profiling.

Ik zou meer specifieke aandacht in de beveiligingsopleiding MBO-2 geven aan proactief beveiligen en Predictive Profiling. Deze proactieve veiligheidsmethodiek verdient een eigen onderwijsprogramma om reden dat je twee belangrijke onderwerpen service, klantvriendelijkheid en proactieve beveiliging bij elkaar brengt. Daarbij zou ik proactief beveiligen en Predictive Profiling door een verdieping en verbreding naar MBO 3 niveau brengen en het coördinator diploma naar MBO 4. Met deze stappen kunnen we de beveiliging in een leerlijn brengen, zodat de aansluiting naar het HBO wordt georganiseerd.

Daarbij heeft de politie en de beveiligingsbranche de weg gevonden naar de proactieve wijze van veiligheid. De sector die nog ontbreekt zijn de BOA's en HTVers, daar is het proactieve onderdeel nog niet geheel ingedaald, maar die zullen met het keuzedeel proactief beveiligen een inhaalslag gaan maken. Voorzichtig kun je dan ook gaan denken aan de samenwerking met de MBO-3 beveiliger en de publieke sectoren.

Waarom ben je eigenlijk een erkende onderwijsinstelling geworden?

Tsja, hoe moet ik dit kort houden. Toen ik vanuit mijn politie carrière de kans kreeg om in de beveiligingsbranche te gaan werken stond ik niet te trappelen. Als eerste heb ik onderzoek mogen doen naar de motivatie van beveiligers. Ik vroeg hen bijvoorbeeld wat is jouw hoofdtaak als beveiliger? Zij antwoordden mij dan meer dan eens: "Wij voorkomen incidenten". Ik dacht dat is zeker een goede reden om beveiliger te zijn, maar nieuwsgierig naar hoe zij dat dan deden moesten zij het antwoord schuldig blijven. Dat was mijn trigger om proactief beveiligen te gaan ontwikkelen, dat was ergens in 2005 of 2006. Best gek om te constateren dat je niet weet hoe je incidenten moet voorkomen terwijl dat je hoofdtaak is. Nu is de wereld anders en praat iedereen over proactief beveiligen, informatie gestuurd werken etc. Ik had een missie en dat was om de beveiligers te leren hoe zij incidenten konden gaan voorkomen maar vooral om weer in hun kracht te gaan staan. Dat kon ik bereiken om zelf beveiligingsopleidingen te gaan geven met daarbij proactief beveiligen. Later kwam er een keuzedeel proactief beveiligen dat een onderdeel kon zijn van het diploma beveiliging en daar was ik weer blij mee. Het vak moest naar een hoger plan getild worden, nou daarom dus.

Waarom is kwaliteit zo belangrijk voor jullie?

Wij gaan om met mensen die hun eigen dromen hebben op een nieuwe baan of een nieuwe kans. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij graag aan gaan. Wij gaan dan met deze persoon in gesprek om samen na te denken wat hem of haar echt gelukkig maakt. Het komt dan zeker ook voor dat wij een beroepentest met de persoon houden en er een heel ander beroep uit komt dat beter aansluit bij de competenties van die persoon. Kwaliteit zit niet in een proces maar in de mensen die het proces mogelijk maken.

Het onderzoek van de onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de Onderwijsinspectie iedere onderwijsinstelling in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in 2019 uitgevoerd bij alle onderwijsinstellingen die de MBO Beveiligingsopleidingen geven. De Onderwijsinspectie heeft in 2019 -2020 onderzocht of SoSecure International zorgt voor beveiligingsonderwijs van voldoende kwaliteit.

In het openbare eindrapport van medio 2020 heeft de Onderwijsinspectie benoemd 'Er is niets wat beter moet bij SoSecure'. Wij zijn ontzettend trots op deze woorden maar tegelijkertijd beseffen wij dat het altijd beter kan. Op dit moment werken wij hard om komend schooljaar opnieuw een kwaliteitsimpuls te geven aan een aantal onderdelen binnen de opleiding. Wij evalueren intern de onderwijsprocessen maar hechten evenveel waarde aan de ervaringen van de studenten en docenten. Juist deze kwaliteitscyclus geeft de juiste input om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen aan onze doelen.

"Het bestuur van SoSecure heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Door zelf de kwaliteit te beoordelen én door studenten, docenten en andere instellingen te vragen naar de sterke en zwakke punten weet het bestuur wat beter kan. Het bestuur stelt daarbij duidelijke doelen, onderneemt actie en gaat na of de doelen behaald worden."

Wat houdt een vierjaarlijks onderzoek in?

In het vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit van het beveiligingsonderwijs op orde? Het onderzoek wordt bij niet-bekostigde instellingen uitgevoerd aan de hand van twee deelvragen:

  1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
  2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn opleiding(en)?

Het onderzoek richt zich daarnaast op de kwaliteit van de opleiding tot beveiliger.

Kwaliteitscyclus onderwijs SoSecure

Wij hebben in 2019 - 2020 wij een grote kwaliteitsslag gegeven aan ons onderwijs, dit kun je teruglezen in ons jaarverslag, die je bij ons kunt opvragen. Op basis van onze veranderingen heeft de Onderwijsinspectie gesteld dat het bestuur een duidelijke visie heeft op de gewenste kwaliteit van ons onderwijs en stelt het ambitieuze en tegelijk realistische doelen.

Als onderwijsinstelling zijn wij altijd bezig met de vraag: wat kan er beter? Zo verzamelen wij input van docenten, studenten en het bestuur om ons onderwijs beter te kunnen maken. Deze input wordt gebruikt voor de maandelijkse brainstormsessies die over allerlei thema's binnen het onderwijs kunnen gaan, zoals bijvoorbeeld de intake-procedure, het afnemen van de Instellingsexamens Nederlands en hoe we ons keuzedeel 'Proactief Beveiligen' nog leuker kunnen maken. Naast de interne evaluaties, is er ook regelmatig contact met andere niet bekostigde instellingen waarbij specifieke kwaliteitsaspecten centraal staan.

Het nieuwe schooljaar

Alhoewel er in 2019 al een kwaliteitsslag is gegeven aan onze opleiding, heeft voornamelijk de komst van COVID ons op nieuwe ideeën gebracht voor het nieuwe schooljaar. In maart zijn wij in verband met corona in twee dagen geheel online gegaan. De lessen, tussentoetsen en Loopbaan & Burgerschap werd online georganiseerd. De studenten waren erg blij met deze flexibiliteit van de onderwijsinstelling, waardoor ze nauwelijks vertraging hebben opgelopen.

Corona heeft ons geleerd dat online dus ook een aantal oplossingen kan bieden aan de studenten. Een van de uitkomsten is dat wij per schooljaar 2020 - 2021 een 'Digitaal Leerplein' hebben ingericht. Dit is een online onderwijssysteem waar de student al het lesmateriaal en huiswerkopdrachten kan terugvinden.

Onderwijskundigen

Naast de oprichting van het Digitale Leerplein, hebben wij enkele onderwijskundigen bij ons onderwijsproces betrokken. Zij kijken naar de eindtermen van de SVPB en hoe onze huidige lessen en (tussen)toetsen daarop aansluiten. Verder zijn zij aanwezig bij de examinering van de Instellingsexamens Nederlands en bij de brainstormsessies.

Loopbaan en Burgerschap

Dit vak valt onder de MBO-onderdelen en wordt vaak gezien als een soort 'maatschappijleer'. Echter sluit de inhoud van dit vak vaak aan bij een jongere doelgroep. Aangezien wij ons richten op volwassenenonderwijs, hebben wij sinds dit jaar actuele thema's waar studenten zich op kunnen richten. Zo werden er opdrachten gemaakt over COVID, de huidige situatie in Syrië, het stikstof probleem in Nederland en Black Lives Matter. Onze studenten vonden het leuk om meer te leren over de actualiteiten in Nederland. De rest van onze vernieuwde plannen kun je teruglezen in ons jaarverslag.

Persoonlijker kan het niet

SoSecure biedt onderwijs op maat aan, dat wil zeggen dat wij tijdens het intakegesprek jouw persoonlijke situatie bespreken en kijken hoe wij het onderwijs kunnen aanbieden zodat het bij jouw situatie past. Zo zijn er studenten die de opleiding volgen naast hun eigen bedrijf, of die extra hulp nodig hebben bij het maken van planningen voor hun studie. Je ontvangt altijd binnen 24 uur een reactie van ons en zullen je altijd helpen waar dat mogelijk is. De Onderwijsinspectie heeft haar waardering uitgesproken over hoe wij met onze studenten omgaan. Dat maakt ons onderscheidend ten opzichte van de andere onderwijsinstellingen. 

Aanmelden schooljaar 2020 - 2021

Wanneer je bij ons de opleiding tot beveiliger volgt, ben je gemiddeld zes tot acht maanden bezig. Je volgt drie beroepsgerichte vakken: Wettelijke Kaders, Beveiliging van Objecten en Waarnemen Basis. Naast deze vakken volg je Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Daarnaast bieden wij diverse keuzedelen aan, waaronder Proactief Beveiligen en Predictive Profiling. 

Wil je weten hoe je afwijkend gedrag, criminaliteit en terrorisme kunt herkennen dan staat in ons leerboek proactief beveiligen en Predictive Profiling hoe de methodiek werkt en hoe jij dat kunt toepassen. Naast het theoretische gedeelte zal je ook een aantal weken (minimaal 320 uur) stage moeten lopen bij een erkend leerbedrijf. Wij starten eind november weer een nieuwe beveiligingsopleiding.

Wil je meer informatie over de opleiding ontvangen of je aanmelden voor de MBO 2 Beveiligingsopleiding?
Neem dan gerust contact op met Marit via m.rutten@sosecure.nl.

Er is niets wat beter moet bij SoSecure

Wil je het audit rapport lezen van de Onderwijsinspectie over SoSecure International, klik dan hier. Je kunt via deze link ook de andere onderwijsinstellingen vinden die de beveiligingsopleiding aanbieden, zo kun je ons vergelijken met andere instellingen. Alle rapporten die de Onderwijsinspectie publiceert naar aanleiding van een (vier)jaarlijks onderzoek zijn openbaar.

Kijk ook het artikel op Linkedin

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven