« Terug naar overzicht

Van student naar consultant

Nieuwsbericht-1.jpgjan 2021

Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Mick Berendregt, 28 jaar oud en woon in Haarlem. In 2018 heb ik mijn bachelor politicologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens deze studie ben ik voor het eerst in aanraking gekomen en geënthousiasmeerd voor het inlichtingenwerkveld, doordat ik de minor Intelligence Studies heb gevolgd. Na mijn bachelor heb ik de bestuurskunde master Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden gevolgd. Deze opleiding heeft mij geleerd vanuit veiligheids- en crisissituaties problemen te herkennen, te beschrijven en op gestructureerde wijze beleidsvoorstellen te formuleren voor diezelfde problemen.

bellingcat.jpg

Een voorbeeld van het gebruik van OSINT door Bellingcat. Bron: Bellingcat. (2014).
Origin of the Separatists' Buk: A Bellingcat Investigation.
 

Gezien mijn voorliefde voor het inlichtingenwerkveld heb ik ervoor gekozen mijn thesis over de verschillen en overeenkomsten in het gebruik en de analyse van intelligence tussen onderzoeksjournalistiek (in de vorm van Bellingcat) en traditionele inlichtingendiensten te schrijven. Deze vergelijking heb ik uitgewerkt door te kijken naar het gebruik van de inlichtingencyclus (proces), het gebruik van de verschillende vormen van intelligence (collectie en analyse) en de aard van de verzamelde informatie (geheim of openlijk) vergeleken met inlichtingendiensten. 

Uit dit onderzoek heb ik een drietal belangrijke conclusies kunnen trekken. Ten eerste, dat Bellingcat in grote mate hetzelfde proces van informatieverwerking en analyse aanhoudt zoals gangbaar binnen de inlichtingenwereld. Ten tweede, dat Bellingcat bijzonder goed is in het gebruik van OSINT en informatie hebben weten te achterhalen die tot op dat moment nog onbekend waren voor inlichtingendiensten. Ten derde en als laatste, dat de aanname dat heimelijke informatie enkel achterhaald kan worden door inlichtingendiensten in de tijd van sociale media en een steeds meer verbonden samenleving niet langer houdbaar is. Iets wat door het denkmodel ''Suspicious Signs'' wordt verondersteld[1]. 

De resultaten van mijn thesis heb ik tijdens een gastcollege aan studenten van de minor inlichtingen (Universiteit Leiden) mogen presenteren. Hierdoor ben ik erg enthousiast geraakt over het lesgeven en wilde hier, graag op termijn, meer mee doen.

Informatie gestuurd werken

De stap naar Sosecure is voor mij dan ook een logische maar vooral ook uitgelezen kans om mijzelf verder te ontwikkelen in het, door mij zo geliefde, inlichtingenwerkveld. Het eerste project waar ik mij bezig mee zal houden is het ontwikkelen van een informatie gestuurd securityproject. Iets wat, gezien mijn achtergrond, een voorzetting genoemd kan worden van mijn eerdere activiteiten. Daarnaast houd ik mij bezig met het Europese agentschap voor rechtshandhavingsinstanties (CEPOL), dat zich bezighoudt met het ontwikkelen, organiseren en het faciliteren van opleidingen voor medewerkers van de politie en andere Europese handhavingsinstanties. Iets waar Sosecure, als een van de weinige private partijen, deel van uitmaakt!

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven