« Terug naar overzicht

Intelligence door de ogen van verschillende organisaties

Intelligence-door-de-ogen-van-verschillende-organisaties.jpgmei 2016

Defensie

Binnen Defensie wordt het inlichtingenproces uitgewerkt volgens de inlichtingencyclus (intelligence cyclus). De inlichtingencyclus kent vier fasen: initiëren, verzamelen, verwerken en verspreiden.

In de eerste fase geeft de commandant richting aan zijn inlichtingenstaf, daarnaast wordt de inlichtingenbehoefte geformuleerd zodat opdrachten en verzoeken tot verzamelen van informatie gedaan kunnen worden. In de volgende fase zullen bronnen op basis van hun kenmerken geëxploiteerd worden door middel van bepaalde verzamelmethodes. Daarna wordt de data gecombineerd met informatie van de verzamelorganen en andere inlichtingstaven en verwerkt en geanalyseerd tot inlichtingenproducten conform de gestelde eisen van de behoeftesteller. Tenslotte zullen de inlichtingen worden overgedragen aan de commandant en andere behoeftestellers. Dit gebeurt tijdig, in de juiste vorm en op elk geschikte manier (Ministerie van Defensie, 2012).

Politie

Intelligence is volgens de politie geanalyseerde informatie op basis waarvan beslissingen genomen worden. Het intelligence proces is volgens de politie een doorlopend proces.

“Er is wordt vaak gesproken van een hiërarchie: zonder gegevens hebben we geen informatie, zonder informatie ontbreekt het aan kennis en zonder kennis kunnen we niet tot intelligence komen.”

De andere kant op redenerend: “zonder actie weet je niet welke kennis je nodig hebt en zonder kennis kun je je informatiebehoefte niet bepalen en zonder informatiebehoefte weet je niet welke gegevens je moet vastleggen.” (Politieacademie, 2010).

Intelligence-door-de-ogen-van-verschillende-organisaties-2

Cyber security

Binnen de cyber security wereld wordt intelligence gebruikt om een aanval te voorkomen en/of de benodigde tijd om hiervan te herstellen verminderen. Ook wordt intelligence gebruikt om inzicht te verkrijgen over het risicolandschap. Intelligence wordt dan ook gezien als informatie met een strategisch doel wat gebruikt wordt om een bepaald voordeel te behalen.

Intelligence wordt in eerste instantie niet kant en klaar gevonden. Intelligence wordt geproduceerd door het gebruik van gestructureerde analysetechnieken die noise en data identificeren waarmee de intelligence-doelstellingen bereikt kunnen worden. Hiervoor kan de intelligence-funnel (fig. 3) gebruikt worden.

Intelligence-door-de-ogen-van-verschillende-organisaties-3

Noise bestaat uit alles wat verzameld wordt conform de intelligence-doelstellingen. Data is hetgeen wat overblijft nadat noise is gefilterd en de niet-toepasbare items worden verwijderd. Vervolgens wordt de data gegroepeerd aan de hand van hun kenmerken. Informatie is data met een bepaal doel. Data wordt pas informatie wanneer een doel wordt toegekend aan de data. Tenslotte wordt dit alles geanalyseerd en geëvalueerd. Het product wordt dan omgezet naar een intelligence product wat vervolgens geleverd wordt aan de 'intelligence' consument (Solutionary. 2015).

Het is interessant om te zien hoe deze organisaties op hun eigen manier intelligence definiëren en het proces op hun eigen manier inrichten. Echter, wat steeds terugkomt in het intelligence proces is dat men eerst begint met het bepalen van de behoefte. De informatiebehoefte bepaald uiteindelijk hoe de rest van het proces eruit gaat zien.

In het volgende artikel beschrijf ik hoe die informatiebehoefte bepaald kan worden.

Ed Nunes
07/05/16

Ministerie van Defensie. (2012). Joint Doctrine Publicatie 2 Intelligence. https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2012/03/16/joint-doctrine-publicatie-2-inlichtingen-nl/JointDoctrinePublicatie2+inlichtingen+NL.pdf.
Politieacademie. (2010). Informatierijk en toch kennisarm?!. https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/lectointelligence/Documents/02_LectoraleredeIntelligence.pdf.
Solutionary. (2015). Threat Intelligence Defined. https://www.solutionary.com/_assets/pdf/white-papers/threat-intelligence-defined-1260wp.pdf.

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven