« Terug naar overzicht

Intelligence Led Policing & Security Intelligence Management (SIM)

Intelligence-Led-Policing-&-Security-Intelligence-Management-sosecure.jpgjun 2016

Informatiesturing heeft de toekomst

SoSecure is in samenwerking met nationale en internationale universiteiten en het Kenniscentrum Security Intelligence de toepassingen voor de informatiesturing in de particulieren beveiligingssector aan het onderzoeken en ontwikkelen. Hierdoor zijn deze intelligence methoden niet meer uitsluitend beschikbaar voor politie en inlichtingen en veiligheidsdiensten maar nu ook voor de beveiligingssector. Wilt u meer weten over deze revolutionaire ontwikkelingen voor de beveiligingsbranche stuur een mail aan Info@sosecure.nl onder vermelding van SIM.

In een publicatie van TNO getiteld 'Van Predictive naar Prescriptive Policing. Verder dan vakjes voorspellen' geven de auteurs Smit en de Vries een uiteenzetting van de stand van zaken rond informatiesturing binnen het politiewezen. In het oog springende onderwerpen zijn Predictive Policing, Prescriptive Policing, Effect-led Policing en Intelligence-led Policing.

Ook voorzien de auteurs in een 'stappenplan voor een geleidelijke invoering' van deze zaken.

Het inzetten van informatiesturing in het politiewezen is een beweging die al geruime tijd zichtbaar is in Nederland. De invoering van informatie gestuurde opsporing (IGO) en later informatie gestuurde politie (IGP) zijn hier de eerste grote stappen in geweest.

Aandacht in de nieuwe publicatie van TNO is er met name voor de toepassing van Big Data, en algoritmes.

Succesverhalen

De bekendste verhalen over deze toepassingen komen uit Los Angeles, waar de politie met behulp van een algoritme dat was ontwikkeld voor het voorspellen van aardbevingen merkwaardig veel succes had. Eén divisie van de LAPD zag een afname van criminaliteit van 20% over de periode van een jaar, en had voor het eerst in haar bestaan op 13 Februari 2014 een criminaliteitsvrije dag.

Deze opmerkelijke successen in Predictive Policing konden worden geboekt door het verzamelen en intelligent analyseren van slechts drie 'datapunten' van de criminaliteit: Wat gebeurt waar en wanneer? Op basis hiervan wordt de politie inzet gestuurd.

Een eerder afstudeeronderzoek aan de Politie Academie van “Peter de Kock” stelt al een systeem voor waarin veel meer datapunten worden verzameld, verondersteld wordt dat dit leidt tot méér specifieke conclusies en toepassingsmogelijkheden.

In het kort is Prescriptive Policing een kleine stap verder van Predictive Policing. De verzamelde informatie over het voorkomen van criminaliteit wordt gekoppeld aan een handelingsperspectief: welke interventie kan het beste toegepast worden?

Om deze conclusies te kunnen trekken heeft de politie niet alleen informatie nodig over het handelen van criminelen, maar zal ze ook informatie moeten verzamelen over het eigen handelen en de succesmaat hiervan (ook bekend als Effect-Led Policing).

Informatiesturing is er ook voor u !

Het is voor SoSecure  en het Kenniscentrum Security Intelligence een verademing om te zien dat meerdere gremia zich opwarmen richting de informatie gestuurde methoden.

Sinds een aantal jaren ontwikkelt SoSecure in haar Kenniscentrum Security Intelligence de toepassing van Informatie Gestuurde Veiligheid in het Security Intelligence Management (SIM).

Door organisaties bewust te maken van de informatie die ze bezitten, ze te laten samenwerken met collega's in de sector en overheden kan proactieve besluitvorming ook worden toegepast door partijen buiten de inlichtingen en overheid.

Internationale samenwerking Universiteiten

Zo werkt het Kenniscentrum Security Intelligence al geruime tijd samen met Digital Investigations en een aantal nationale en internationale Universiteiten aan de ontwikkeling van specifieke algoritmes die uit deze dreigingsinformatie en Big Data bruikbare verbanden en conclusies berekent.

Security: Eindelijk meetbaar en transparant

Ook het verzamelen van informatie over het handelen van de eigen medewerkers is een integraal onderdeel van Security Intelligence. Hiertoe ontwikkelt SoSecure momenteel middelen die de invoer van informatie over het handelen van Security Profilers en beveiligers in het uitvoeren van proactieve interventies. Datapunten die hierin worden verzameld zijn bijvoorbeeld: reden tot interventie, lengte van gesprek, opvolging, en klanttevredenheid. De invoer van deze informatie kost minimale moeite door de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie maar levert maximaal inzicht in het handelen en de successen van de eigen beveiliging. Pas als alle mogelijke informatie wordt verzameld en geanalyseerd kan een bedrijf werkelijk zeggen dat ze informatie gestuurd te werk gaat.

Trendsetting

In het meten van het handelen van security profilers, beveiligers en de behaalde successen is SoSecure hiermee verder dan iedere andere partij. In combinatie met dynamische procedures en gestructureerde ondervragingstechnieken  (Security Questioning) tilt SoSecure op deze wijze de proactieve beveiliging naar een ongekend niveau.

En is tevens ook een interventie oplossing voor de gecompliceerde problematiek van 'Insider Threats'.

Voor het eerst wordt het mogelijk voor overheid en bedrijven om inzicht te krijgen in het handelen en de successen van de dagelijkse inzet van beveiliging. Zo is de beveiliging niet langer een ondoorzichtig onderdeel van de organisatie maar een transparante bijdrage aan de algehele bedrijfsvoering.

Datum : 1 juni 2016
Auteur E.Nunes

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven