« Terug naar overzicht

Een nieuwe Security Screening Methodiek: In gesprek met Dr. Bruno Verschuere

Een-nieuwe-Security-Screening-Methodiek-in-gesprek-met-Dr-Bruno-Verschuere.jpgdec 2014

Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek in de security zien we niet vaak genoeg voorbij komen, en praktijkonderzoek met een grote testgroep is bijzonder zeldzaam. Dergelijk onderzoek is namelijk kostbaar, lastig uit te voeren en vergt veel tijd.

De Britse onderzoekers T. Ormerod en C. Dando kregen na hun assistentie bij de beveiliging van de Olympische Spelen in Londen van de Britse regering de uitdaging en de middelen om de 'suspicious signs' screening-methode [1] zoals die zeer breed wordt toegepast op luchthavens wereldwijd te verbeteren. Vorige maand publiceerden zij hun opmerkelijke resultaten in het prestigieuze Journal of Experimental Psychology: General. Een samenvatting vindt u hier: https://www.apa.org/news/press/releases/2014/11/airport-security.aspx

Het onderzoek is voor ons bij SoSecure zeer interessant omdat wij ons bezig houden met proactieve security en het opsporen en voorkomen van ongewenst gedrag; de in het onderzoek ontwikkelde methodiek lijkt in veel opzichten ook sterk op de Security Questioning methodiek zoals die wordt toegepast door Predictive Profilers die door ons op post-HBO niveau worden opgeleid, getraind en ingezet.

SoSecure en het Kenniscentrum Security Intelligence bekeken dan ook uitvoerig de resultaten en waren onder de indruk. De door de Britten ontwikkelde Controlled Cognitive Engagement (CCE) ondervragingstechniek bleek in het  onderzoek veel effectiever te zijn wanneer het gaat om het detecteren van liegende passagiers dan bestaande technieken. De CCE methodiek identificeerde maar liefst 66% van de liegende testpassagiers, tegenover een magere 3% door de 'suspicious signs' methodiek.

Om nog meer inzicht te krijgen in de resultaten en wat deze betekenen voor zowel de wetenschap als de praktijk ging het Kenniscentrum Security Intelligence in gesprek met Dr. Bruno Verschuere, hoofddocent forensische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en vooraanstaand onderzoeker en kritisch expert op het gebied van deceptie detectie. Hier volgen een aantal hoogtepunten uit het gesprek dat we voerden.

De komende weken gaan zullen wij ook in gesprek gaan met een aantal gedrag & security experts van TNO, de bevindingen en hoogtepunten uit dat gesprek kunt u binnenkort van ons verwachten.

KSI: Wat is uw algemene indruk van het onderzoek van Ormerod en Dando?

Dr. Verschuere: “Het is een uniek onderzoek. Het is uitgevoerd op een bijzonder grote schaal; honderden mensen zijn ingezet om de effectiviteit van de bestaande en nieuw ontwikkelde technieken te testen. Niet alleen de schaal maar ook de manier waarop onderzoek is gedaan maakt het onderzoek uniek. De honderden test-passagiers werden ingezet tijdens werktijd en op de werkvloer om de resultaten zo natuurgetrouw mogelijk te maken.

Het feit dat er ook een tweede meting is gedaan na een aantal maanden om te onderzoeken of de aangeleerde techniek nog effectief bleek spreekt ook voor de moeite die is gedaan om de resultaten zo betrouwbaar mogelijk te maken.

Ik voorzie dat deze studie nog zeer veel aandacht zal krijgen.”

KSI: Wat vindt u van de CCE ondervragingstechniek?

Dr. Verschuere: “De Controlled Cognitive Engagement techniek is door Ormerod en Dando zelf ontwikkeld, vanuit hun professionele ervaring maar vooral ook vanuit hun wetenschappelijke kennis. Wij zien dan ook dat de opbouw van de techniek een combinatie betreft van maar liefst zes wetenschappelijk onderbouwde (sub-) technieken.

Voor al die zes onderdelen bestond reeds wetenschappelijke onderbouwing, er was dus al bekend dat onder andere evidence based ondervragen en het stellen van open vragen goede wapens zijn om leugens te detecteren.

Op deze manier bevestigt het onderzoek voor een deel wat we al wisten: met een open houding ontlok je een langer verhaal uit de ondervraagde, en hoe langer iemand aan het woord is hoe meer cues je ontvangt die je kunt gebruiken om deceptie te detecteren.

De CCE techniek, en met name ook de wetenschappelijk onderbouwde onderdelen er van bieden goed houvast voor het ontwikkelen en verbeteren van het gebruik van ondervragingstechnieken in de beveiliging; niet alleen op luchthavens.”

KSI: U staat bekend als een kritisch onderzoeker; stelt u ook kanttekeningen bij het onderzoek en de conclusies?

Dr. Verschuere: “Laat ik voorop stellen dat dit onderzoek absoluut van zeer hoge kwaliteit is, publicatie in het Journal of Experimental Psychology: General gebeurt niet zomaar. Een beperking van het onderzoek is dat sommige beveiligers CCE werd aangeleerd en dat anderen bleven doen wat ze altijd al deden, namelijk het detecteren van verdacht gedrag. Die CCE training ligt dan frisser in het geheugen en de CCE beveiligers zijn ook mogelijk meer gemotiveerd omdat zij extra opleiding kregen. Wel bleek bij de tweede meting dat zelfs maanden na de training de effecten nog steeds zo groot (misschien zelfs groter) waren; dit spreekt het effect van die motivatie weer tegen.

Verder is het gemiddelde succespercentage van 66% bij CCE duidelijk een verbetering ten opzichte van de 3% bij detectie van afwijkend gedrag, maar is ook duidelijk dat CCE op zichzelf niet effectief genoeg is. Van de verdachte passagiers werden er immers 34% niet ontmaskerd.

CCE is dus niet waterdicht."

KSI: Heeft u nog iets toe te voegen?

Dr. Verschuere: "Jazeker. Ik vind niet alleen de ontwikkelde techniek en de resultaten interessant en opmerkelijk, maar ook de manier waarop onderzoek is gedaan.

Ormerod en Dando hebben een dijk van een onderzoek opgezet naar welk voorbeeld veel organisaties ook zeer kwalitatief en transparant onderzoek zouden kunnen doen naar het functioneren van de eigen beveiliging. Een dergelijke empirische aanpak is namelijk in de evaluatie van de eigen beveiliging geeft een zeer transparante uitslag over de effectiviteit."

Foto: Danny Schwarz

[1] De Suspicious Signs methode kenmerkt zich door de alom bekende ja/nee vragen die gesteld worden op veel vliegvelden. Aan de hand van de reactie van passagiers op vragen als “Heeft u uw eigen bagage ingepakt?” wordt gezocht naar afwijkend gedrag.

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven