« Terug naar overzicht

Predictive Profiling versus Racial Profiling

Predictive-Profiling-versus-Racial-Profiling.jpgokt 2013

Toeval bestaat niet. Dat gezegd hebbende;  afgelopen dinsdag was ik bezig met het schrijven van een artikel over Predictive Profiling, en daarin zette ik uitvoerig uiteen wat het verschil is tussen Predictive Profiling en Racial Profiling. Racial Profiling is een politiek gevoelige en ouderwetse kijk op beveiliging die altijd garant staat voor verhitte discussies, om die reden zal er in het artikel uitvoerig aandacht aan worden besteed. Het is namelijk een veelvoorkomend vooroordeel over Predictive Profiling dat het namelijk ook leunt op technieken uit Racial Profiling.  

Weinig mensen weten dat Predictive Profiling juist een tegenbeweging is op Racial Profiling, nadat eind jaren zeventig in Israël bleek dat Racial Profiling een ontzettend inefficiënte manier van beveiligen is, die bovendien moreel verwerpelijk is.

Op dinsdag stond ook in de krant dat Amnesty International vindt dat Nederland racistische praktijken uitvoert. Ik ging er vanuit dat het alweer over de goedheiligman en zijn kornuiten ging, maar wat werkelijk aan de hand was leek veel meer op toeval. Een groepje onderzoekers in Nederland heeft onderzoek gedaan naar de tendentie van de Nederlandse politie om mensen eerder proactief te benaderen wanneer ze een anders dan blanke huidskleur hebben. Dit schrijven is er niet om mijn mening te uiten over het onderzoek of over de kwaliteit van het proactieve optreden van de politie. Ik schrijf dit om voor u uiteen te zetten wat het verschil is tussen Racial Profiling en Predictive Profiling, en een mogelijkheid voor te stellen om Racial Profiling in ieder geval uit uw eigen organisatie te weren.

Laat ik voorop stellen dat ik niet geloof dat de politie gestructureerd aan Racial Profiling doet. Vooroordelen en racisme zijn een ingewikkeld maatschappelijk probleem, dat met behulp van Self Fulfilling Prophecies zichzelf blijft versterken. Ik ben niet op de hoogte van de oplossing. Het is mij wel bekend dat de training in proactief optreden bij de politie gebaseerd is op dezelfde principes als Predictive Profiling zoals SoSecure het doceert en implementeert, en pertinent niet op Racial Profiling.

Een Profiling assessment op basis van Racial Profiling focust op bepaalde uiterlijke kenmerken (bijv. huidskleur, leeftijd, lengte, sekse) die in het verleden in verband zijn gebracht met bepaalde ongewenste handelingen. Hoewel dit dus op feiten gebaseerd is, is het geen effectieve basis voor proactief ingrijpen. Wanneer mensen op de hoogte zijn van dergelijke uiterlijke kenmerken zullen en kunnen ze er op anticiperen. Een Profiling assessment op basis van Predictive Profiling, daarentegen, baseert zich op afwijkingen van de norm in een bepaalde situatie (plaats- en tijdgebonden), in combinatie met kennis van manieren van ongewenste handelingen die in die situatie kunnen worden verricht (Aanvallers Methoden van Operatie of AMO’s). Dit heeft per definitie dus niets te maken met huidskleur, en er kan niet op geanticipeerd worden omdat het uitvoeren van ongewenste handelingen altijd samen gaat met gedrag dat afwijkt van het uitvoeren van een acceptabele handeling. De politie wijst overigens zelf ook etnisch profileren af, en zegt aan de hand van afwijkend gedrag te handelen, gelukkig maar.

Uit onderzoek blijkt echter dat, hoewel het niet de gedoceerde doctrine is, bij de politie Amsterdam toch generalisaties worden gemaakt op basis van etnische uiterlijkheden. Als dit bij de politie al het geval is, hoe zit het dan bij particuliere beveiligingsbedrijven die met beveiligers werken die aanmerkelijk minder training en begeleiding krijgen als het gaat om de juiste manier van proactief acteren? Het is niet voldoende om een beveiliger of agent (of douanier, of militair, of…) te vertellen dat hij niet moet discrimineren. Om de schijn van het maken van etnisch onderscheid te bestrijden is het goed trainen en onderhouden van een alternatieve methodiek van proactief ingrijpen nodig, zodat acteren op etnische gronden niet meer nodig is.

Daarom is het van groot belang om uw Predictive Profiling methodiek in de organisatie en training zo goed mogelijk op orde te hebben. Daarom is het van groot belang om uw mensen een gedegen opleiding of training te geven die een gestructureerde, alternatieve methodiek predikt die ook nog eens effectief is in het proactief herkennen van ongewenst gedrag: Predictive Profiling.

Zoals eerder aangegeven, lijkt het feit dat Racial Profiling in Nederland juist nu in het nieuws komt toevallig, maar dat is het niet. Het wijst er namelijk op dat SoSecure precies op tijd komt met onze inhoudelijk vernieuwende bezigheden op het gebied van Predictive Profiling, Red Teaming en Protective Intelligence.
Toeval bestaat niet!

31 oktober 2013
N.P. Conijn (SoSecure)
©SoSecure 2013

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven