« Terug naar overzicht

Politie Aruba implementeert Predictive Profiling met SoSecure en het Kenniscentrum Security Intelligence

Header - Politie Aruba implementeert...nov 2015

Namens het Korps Politie Aruba (KPA) heeft het Hoofd Divisie Politie Opleiding en Ontwikkeling (DPOO) mw.mr.drs.  J. H. J. (Jeannette) Richardson-Baars de eerste afspraken gemaakt met dhr. N.P.(Neal) Conijn van SoSecure International en het Kenniscentrum Security Intelligence over een mogelijke samenwerking op het gebied van onderwijs in de particuliere security sector in het Caribisch gebied.

Deze ontmoeting volgde op eerdere gesprekken in mei 2015 op Aruba. Door beide partijen werd geconcludeerd dat, door het aanbieden van een doorlopende leerlijn inclusief de opleiding Beveiliger Plus op het gebied van beveiliging bij het Politie Opleidingsinstituut (de toekomstige Aruba Justice & Security Academy), de mogelijkheid ontstaat voor justitiële medewerkers en private beveiligers om zich blijvend te ontwikkelen op dit  terrein. Met name voor de private beveiliging in het Caribisch gebied ontbreekt op dit moment een gecertificeerde beveiligingsopleiding, waardoor deze ontwikkeling in certificering en groeimogelijkheden binnen het security vak een grote stap voorwaarts zal betekenen.

Zowel het Politie Opleidingsinstituut van het Korps Politie Aruba als SoSecure International en het Kenniscentrum Security Intelligence zijn enthousiast over de mogelijke toekomstige samenwerking. Op dit moment wordt er gekeken hoe en op welke termijn verschillende pilot-projecten in stelling gebracht kunnen worden op Aruba.

politie-aruba-2

KORPS POLITIE ARUBA: Op de foto overhandigt Neal Conijn namens SoSecure International een concept van de doorlopende leerlijn 'Security Excellence' aan mw. Jeannette Richardson-Baars. 

On behalf of the Aruba Police Force (Korps Politie Aruba, KPA) the head of the Police Education and Development Division (Divisie Politie Opleiding en Ontwikkeling, DPOO) mrs. Mr. drs. J. H. J. (Jeanette) Richardson-Baars has recently made the first arrangements with mr. N. P. (Neal) Conijn of SoSecure International and the Knowledgecentre for Security Intelligence about a possible cooperation in the field of education for the private security sector in the Caribbean. This meeting followed earlier discussions in May of 2015 on Aruba. Both parties concluded that by offering a continuous education plan in the field of security at the Politie Opleidingsinstituut (the future Aruba Justice & Security Academy) the possibility arises for Judicial Professionals and Private Security Professionals to structurally develop themself in this field. For private security in the Carribean in particular this provides an important improvement, as there is currently no certified security education possibilities or development options. The Politie Opleidingsinstituut, Aruba Police Force, SoSecure International and the Knowledgecentre Security Intelligence are enthusiastic about the possibilities of future cooperation. At this time the concerned parties are investigating the ways in which and in which time-frame a number of pilot-projects might be launched on Aruba.

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven