« Terug naar overzicht

Stagelopen bij SoSecure; een leuke nieuwe uitdaging!

Stagelopen-bij-SoSecure.jpgjun 2018

Wie ben ik

Ik ben Fenna van den Anker, een enthousiaste en nieuwsgierige masterstudent. Na mijn bacheloropleiding Algmene Sociale Wetenschappen ben ik de masteropleiding Forensische Criminologie gaan volgen aan de Universiteit Leiden. Voor deze opleiding ben ik nu bezig met het schrijven van mijn masterscriptie en loop ik stage bij SoSecure.

Ik heb de mogelijkheid gekregen om stage te lopen bij SoSecure International. Hoewel zij een andere invalshoek hanteren dan ik gewend ben ben ik blij dat ik hier stage mag en kan lopen. Vanuit mijn sociaalwetenschappelijke achtergrond heb ik geleerd om criminologische vraagstukken interdisciplinair te benaderen en de kennis die ik opdoe bij SoSecure is hier een mooie aanvulling op. Niet alleen is het belangrijk om ideeën en theorieën te toetsen, we moeten ook blijven nadenken over wat we mogelijk nog niet weten, zogenaamde 'unknown unknowns'.

Stagelopen-bij-SoSecure-2

Praktijkgestuurde wetenschap

Mijn werkzaamheden bij SoSecure bestaan voornamelijk uit het doen van onderzoek en het schrijven van mijn masterscriptie voor de opleiding Forensische Criminologie. Mijn scriptie richt zich op de toepasbaarheid van de proactieve beveiligingsmethodiek Predictive Profiling en het onderdeel Security Questioning bij evenementen. Enerzijds wil ik inzicht bieden in de mogelijkheden die deze, relatief nieuwe, proactieve methodiek kan bieden bij evenementen. Anderzijds wil ik de koppeling maken tussen wetenschap en praktijk waarbij duidelijk wordt waar nu (nog) de zwakke plekken liggen in de beveiliging en de kansen voor de toekomst betreft het beveiligen van evenementen.

Naast mijn gebruikelijke taken krijg ik vanuit SoSecure ook de kans om mij breder te oriënteren en kennis op te doen op het gebied van Security Intelligence. Zo mocht ik in de afgelopen twee weken mee naar de Landelijke bijeenkomst Nationaal Platform Informatiesamenwerking Cultureel Erfgoed (NPICE) en de Black Hat Sessions, een nationaal congres op het gebied van cybersecurity. Zowel NPICE als de Black Hat Sessions hebben mijn kijk verbreed op de mogelijkheden binnen het domein van criminologie en beveiliging. Ik hoop mijn kennis de komende tijd te kunnen vergroten en samen met SoSecure een mooi onderzoek neer te zetten. De komende periode zal ik u door middel van een aantal blogs op de hoogte houden van de ontwikkelingen van mijn onderzoek. Ik heb er zin in!

Datum:  21 juni 2018

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven