« Terug naar overzicht

Terrorisme, Radicalisering en Predictive Profiling: educatieve ontwikkeling door samenwerking

Header - Terrorisme, Radicalisering en Predictivemei 2018

De bestrijding van Radicalisering en Terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Politie, overheidsdiensten en private partijen werken steeds meer samen vanuit een brede integrale aanpak om deze fenomenen zo goed mogelijk bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen .

Waarschuwingsindicatoren

Eén van de onderdelen in deze aanpak wordt gekenmerkt door het signaleren van ''waarschuwingsindicatoren'' door professionals en anderen die de signalen mogelijk kunnen herkennen. Waarschuwingssignalen van Radicalisering of Terrorisme, die vroegtijdig herkend worden kunnen namelijk een belangrijke informatiebron zijn om een incident te kunnen voorkomen. Voor professionals is het dus van belang dat zij kennis hebben van deze waarschuwingssignalen, maar ook van de concepten radicalisme en terrorisme en sociaal verantwoord profilen.

Kennisontwikkeling & Kennisoverdracht

SoSecure is gespecialiseerd in kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van de proactieve veiligheidsmethodieken: Predictive ProfilingRed Teaming en Security Intelligence. In het veiligheidsdomein worden deze proactieve methodieken steeds vaker ingezet om incidenten te kunnen voorkomen voordat deze ontstaan. 

SoSecure International  combineert jarenlange praktijkervaring op het gebied van proactief beveiligen met wetenschappelijke onderbouwingen. De expertise van SoSecure over het verzamelen van informatie, inzetten van gesprekstechnieken, analyseren-, duiden-, en het delen van dreigingsinformatie (middels de APP ) wordt gebruikt in de samenwerking om ook op het gebied van Radicalisering en Terrorismebestrijding vooruitstrevend te zijn.

Radicalisering Expertise

ZAUN. bezit expertise op het gebied van (jihadistische) radicalisering en de preventie daarvan. Radicalisering is een proces dat vroegtijdig gesignaleerd moet worden. Weten wat radicalisering is, weten wat mogelijke oorzaken zijn, is van groot belang om radicalisering te kunnen bestrijden. De oorzaken van jihadistische radicalisering worden door ZAUN. belicht vanuit een ideologisch perspectief. 

De samenwerking tussen ZAUN. en SoSecure snijdt aan twee kanten. De praktijkervaring op het gebied van radicalisering en Predictive Profiling wordt gecombineerd met wetenschappelijke inzichten ten behoeve van kwalitatief hoogwaardige opleidingen en masterclasses in de veiligheidssector (o.a. bij: Mulitnationals, DJI, Politie, Defensie en Gemeenten).

Leger - Terrorisme, Radicalisering en Predictive

REGISTER opleiding
Diploma Radicalisering & Terrorisme (RTE)

In de 8-daagse post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme leert u beter omgaan met het herkennen, bespreken en plaatsen van signalen die mogelijk duiden op radicaliseringsprocessen. De opleiding is ontwikkeld  door een samenwerking tussen SoSecure InternationalExpertisebureau ZAUN en Bureau Aerdts.  

Mr. Drs. Willemijn Aerdts is Terrorisme Expert en universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden. 

Willemijn Aerdts is gespecialiseerd in terrorismebestrijding, Asymmetrische Conflicten en Inlichtingenstudies (het Intelligence and Security Department) en daarnaast gastdocent bij SoSecure op het gebied van intelligence analyse bij de opleidingen Diploma Predictive Profiling en Diploma Security Intelligence.

Het volledige college kunt u terugzien via uitzending gemist op de NPO.

Docenten

 • Mr. Drs. Willemijn Aerdts (Bureau Aerdts: ((Counter-)Terrorisme / Asymmetrische conflicten)
 • Mohammed Zoundri (Expertisebureau ZAUN.: Jihadisme / Radicalisering)
 • Neal Conijn, MSc (SoSecure International: Predictive Profiling & Etnisch Profilering)
 • Abdelhak Zoundri, (Expertisebureau ZAUN.: Radicalisering / Sociale domein)
 • Willem Leeuwenkamp, MSc (SoSecure International : Predictive Profiling & (counter- ) Radicalisering)

Docenten - Terrorisme, Radicalisering en Predictive

College onderwerpen

De registeropleiding post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme start in september op het kantoor van SoSecure, Villa Eikenrode, in Aerdenhout, Aerdenhoutsduinweg 1. 

De collegetijden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Radicalisering
 • (Counter-)Terrorisme
 • De geschiedenis van het jihadisme
 • Het jihadistisch denkpatroon
 • Online Propaganda (exclusief)
 • Asymmetrische conflicten
 • Predictive Profiling 
 • De gevaren van etnisch profileren
 • Situatie in Nederland (actueel)
 • Proactief werken aan veiligheid
 • Informatie verzamelen
 • Gesprekstechnieken
 • Delen van informatie

Officiele Register opleiding en Certificering IBEX/KIWA

De op post-HBO niveau verzorgde register opleiding stelt de kandidaat in staat om het Diploma Radicalisering en Terrorisme te behalen. Nadat de kandidaten aan de eindtermen van de opleiding hebben voldaan worden zij ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister als Radicalisering & Terrorisme Expert en zijn zij bevoegd om de letters (RTE®). als kwaliteitsaanduiding achter de familienaam te plaatsen.

Partners - Terrorisme, Radicalisering en Predictive

Masterclass Proactief Optreden tegen Radicalisering

Naast de post-hbo register opleiding bieden wij ook de Masterclass Proactief Optreden tegen Radicalisering aan. Dit is een ééndaagse opleiding waarbij de kandidaten basiskennis en vaardigheden krijgen aangeleerd over Predictive Profiling en Radicalisering.  Bij aanmelding van minimaal 6 personen kan de opleiding volledig op maat worden aangeboden. Wij maken dan een selectie uit de verschillende collegeonderwerpen en combineren dat met uw wensen.

Wilt u meer weten over de post-hbo opleiding Radicalisering & Terrorisme, of de Masterclass Proactief Tegengaan van Radicalisering? Vraag dan onze factsheet aan en neem direct contact met ons op.

Mail: w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven