Het accelerationisme in de post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme Expert (RTE)

accelerationisme.jpg23 dec

“Een terroristische aanslag in Nederland blijft voorstelbaar”. Deze conclusie komt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57. Dit is niet iets nieuws. Al langer zien we in Nederland een ontwikkeling van personen of groepen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Deze kunnen een dreiging vormen voor onze nationale veiligheid. 

Om de nationale veiligheid te kunnen waarborgen, is het van belang om te weten wat de aard van de dreiging is. Opvallend is dat de afgelopen tijd de aard veelzijdiger is geworden. Naast het jihadisme, valt op dat het rechts-extremistisch accelerationisme steeds meer voet aan de grond krijgt. Dit betekent dat de voorstelbaarheid van een terroristische aanslag in Nederland ook vanuit deze invalshoek gerealiseerd kan worden. Maar wat is het rechts-extremistisch accelerationisme? 

Het accelerationisme 

Het huidig Nederlands rechtsextremistisch landschap is in grote lijnen te verdelen in klassiek rechts-extremisme, het intellectueel rechts-extremisme en het accelerationisme. Groepen voortvloeiend uit de eerste twee genoemde stromingen zien we momenteel nauwelijks een (zichtbare) rol spelen op het Nederlands toneel. Hierbij valt te denken aan Combat 18, Blood & Honour en Erkenbrand. Het accelerationisme daarentegen is prominenter aanwezig. Vanuit de Verenigde staten is deze ideologie/strategie verspreid over Nederland en andere Europese landen. Van het accelerationisme gaat in Nederland de meest gewelddadige dreiging uit.   

Aanhangers van het accelerationisme rechtvaardigen en steunen het gebruik van (terroristisch) geweld om versneld een rassenoorlog te realiseren. Deze rassenoorlog zal leiden tot chaos en een verandering van het bestaande politiek bestel. Het huidige politiek bestel wordt vervangen door een witte etnostaat (AIVD, 2022). 

Wat zien we? 

Begin 2021 heeft de rechtbank in Rotterdam twee jongemannen veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en opruiing tot een terroristisch misdrijf. Deze jongemannen waren betrokken bij de rechts-extremistische accelerationistische organisatie The Base. Via sociale mediakanalen zijn er berichten verspreid om aanhangers te werven en op te roepen tot geweld tegen gekleurde individuen, homoseksuelen en joden. 

Bovenstaande is kenmerkend voor de doelgroep en de werkwijze binnen accelerationistische (online) netwerken. Het gaat om een paar honderd Nederlandse jongeren die zich bevinden op online communicatieplatforms en versleutelde chatapps gebruiken om hun ideeën te verspreiden. Enkele van hen kunnen een dreiging vormen. Aangezien deze jongeren veelal gebruik maken van het internet, is het radicaliseringsproces dat ze doorlopen niet altijd goed zichtbaar. Veelal kwetsbare jongeren kunnen hierin worden meegezogen en snel radicaliseren. 

Als professional is het daarom van belang om op de hoogte te zijn van de huidige ontwikkelingen, je informatiepositie te versterken en je signaleringssbril op scherp te hebben. Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter! 

Wil jij meer weten over de inhoud en de praktijkuiting (signaleren & duiden) van het accelerationisme? Schrijf je dan in voor de post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme. Als u eerst meer informatie wilt ontvangen? Vraag dan onze factsheet aan, of ga in gesprek over de opleiding met onze medewerkers.  

 

 

« Terug

Scroll naar boven