« Terug naar overzicht

Het nut van Trendanalyses en Pan-Sectorale Informatiesamenwerking

Het-nut-van-Trendanalyses-en-Pan-Sectorale-Informatiesamenwerking.jpgapr 2014

De combinatie van trendanalyses en pan-sectorale informatiesamenwerking is volgens het Kenniscentrum Security Intelligence (KSI) noodzakelijk om op een proactieve wijze met huidige dreigingen in de samenleving om te gaan. Dit wordt beschreven aan de hand van een voorbeeld over nucleair afval dat in Pauw & Witteman, in een uitzending over de NSS werd belicht door Beatrice de Graaf (veiligheidsexpert). Omdat er soms (gevoelige) informatie door organisaties gedeeld moet worden legt het kenniscentrum Security Intelligence de nadruk op het veilig delen en verspreiden van informatie ten behoeve van de veiligheid van de betrokken organisaties en instanties.

Vlakbij Mexico Stad is vorig jaar december een truck gestolen met radioactief afval. Het ging hier om kobalt-60 dat uit een ziekenhuis in Tijuana afkomstig was. Volgens het Internationale Atoom Agentschap (IAEA) kon het materiaal 'potentieel zeer gevaarlijk zijn'. Kobalt-60 wordt in ziekenhuizen gebruikt voor het behandelen van kanker. Na gebruik blijft er radioactief materiaal over dat naar een speciale opslagfaciliteit moet worden verplaatst. Tijdens het transport van het ziekenhuis naar de opslagplaats werd de truck echter gestolen. Het gestolen materiaal kon niet worden gebruikt voor een nucleaire bom (atoombom), maar was daarentegen wel geschikt om een 'vuile' bom van te maken, waarmee een gebied voor lange tijd radioactief wordt besmet. Toen de politie de truck terugvond, bleek dat de dieven het nucleaire materiaal uit de beschermende verpakking hadden gehaald. De Mexicaanse autoriteiten hebben laten weten dat de dieven kunnen sterven aan de stralingsdoses die ze hebben opgelopen. Vanaf de 11e minuut is in het filmpje te zien wat voor reële dreigingen er tegenwoordig met nucleair afval zijn en hierbij geeft ze het voorbeeld van de gebeurtenis in Mexico.

(Vanaf 11.00 min)

Dit voorbeeld bevestigt het nut en de noodzaak voor het maken van trend- en dreigingsanalyses en laat daarbij ook zien hoe pan-sectorale informatie-uitwisseling een oplossing kan bieden. In de nucleaire sector hebben de kerncentrales het nucleaire afval goed beveiligd, maar zoals is gebleken uit het voorbeeld is dit bij de ziekenhuizen nog niet het geval. Door Modus Operandi te analyseren en trendanalyses van dreigingen te maken is het mogelijk te ontdekken en in bepaalde mate voorspellen waar criminelen het op gemunt hebben. Zodra deze informatie met andere sectoren wordt gedeeld waar deze dreigingen ook aanwezig zijn, spreken wij van pan-sectorale informatiesamenwerking.

Dit is een belangrijke stap in het proactieve veiligheidsproces omdat in één sector de beveiliging goed op orde kan zijn, maar zodra dit in andere sectoren niet het geval is zullen juist die sectoren worden aanvallen. Hierdoor wordt de kern van de dreiging (het verkrijgen van nucleair afval door kwaadwillende) niet bestreden maar is er sprake van symptoombestrijding.

Het Kenniscentrum Security Intelligence biedt het platform om pan-sectorale informatiesamenwerking ten behoeve van de (proactieve)veiligheid voor organisaties en instanties te realiseren. Hiervoor is een plan opgesteld waarbij security intelligence, Red-Teaming en Predictive Profiling gecombineerd worden gebruikt om organisaties te beveiligen tegen externe dreigingen. Doordat de gedeelde informatie gevoelig kan zijn ligt de nadruk van het Kenniscentrum op het veilig en afgeschermd delen van security intelligence.

In het aankomende paper over het Kenniscenrtum Security Intelligence dat binnenkort via de website kan worden gedownload zal uitvoerig beschreven worden wat de doelen van het kenniscentrum Security Intelligence zijn en hoe deze doelen door pan-sectorale samenwerking kunnen worden bereikt. 

28 april 2014

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven