« Terug naar overzicht

Even voorstellen, de nieuwe stagiair van SoSecure

stagiair-van-SoSecure.jpgapr 2019

Even voorstellen

Ik ben Marijn Zumker, de nieuwe stagiair bij SoSecure en masterstudent aan de opleiding Crisis- and Security Management. Ik studeer af op proactief gedrag van handhavers in de openbare ruimte. Omdat SoSecure BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) traint in de kunst van het proactief handhaven, heeft mijn onderzoek veel raakvlakken met SoSecure.

Voor de stage en mijn master studeerde ik HBO Integrale Veiligheidskunde en heb ervaring in zowel het publieke als het private domein van veiligheid, gespecificeerd op het gebied van bescherming vitale infrastructuur en crisis management. Daarnaast ben ik naast mijn studie ook actief in de evenementenbeveiligingsbranche, in deze context volgde ik de spottersopleiding van de politieacademie. Hier liggen dan ook mijn eigen raakvlakken met proactieve veiligheid.

Zelf hoop ik dat ik hier kan bijdragen met mijn kennis over publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein, specifiek op het gebied van informatiemanagement, kennisdeling en ontwikkeling. Ik hoop bij SoSecure meer inhoudelijke kennis op te doen over de methodologie achter bepaalde inlichtingentechnieken (Security Intelligence), security questioning (Controlled Cognitive Engagement) en Red Teaming.

Even-voorstellen-de-nieuwe-stagiair-van-SoSecure

Proactief handhaven

In mijn onderzoek ben ik nieuwsgierig naar de oorsprong van proactief gedrag van handhavers. Natuurlijk is een mindset gericht op het voorkomen van criminaliteit een belangrijke vereiste van proactief handhaven, maar het proactieve gedrag gaat dieper dan dat. Waaruit blijkt dat handhavers zich proactief gedragen in hun werkzaamheden en waar komt dit door? Dit zijn vragen die tijdens het onderzoek beantwoordt worden. Daarbij zal de focus liggen op de intrinsieke persoonlijke factoren (persoonlijkheid), de extrinsieke persoonlijke factoren (opleiding, training & oefening) en de institutionele factoren (de organisatie als geheel). Het onderzoek heeft daarom ook veel raakvlakken met een eerder uitgevoerd onderzoek door TNO over de competenties van een goede predictive profiler. Door dit onderzoek kan er beter geprioriteerd worden tijdens de opleidingsmodule van proactief handhaven en/of het aannamebeleid van gemeenten betreft BOA's in de openbare ruimte. Dit onderzoek levert dan ook verdere input en fundament voor de vormgeving van de opleidingen proactief handhaven en predictive profiling voor de BOA-ACP. Deze opleidingen worden verzorgd door Sosecure op de BOA academie van de BOA-ACP.

Naast mijn onderzoek zal ik ook ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden van SoSecure, concreet houdt dit in dat ik betrokken ben bij de register post hbo opleidingen Insider Threat en Crisis Management. Daarnaast zal ik bijdragen aan de ontwikkeling van de studiegids van SoSecure en online media.

Datum: 25-04-2019
Auteur: Marijn Zumker

« Terug naar overzicht

Scroll naar boven